Voormalig steenfabrieksterrein De Groot in Velp weer in gebruik

OmRo Vastgoed Velp B.V., de eigenaar van het terrein en de gebouwen van voormalige steenfabriek De Groot in Velp, heeft het het fabrieksterrein weer in gebruik genomen. Onder de nieuwe naam “Watergebonden Bedrijventerrein Rheden” is het plan vergevorderd voor onder andere een hypermoderne, volledig geautomatiseerde energieneutrale steenfabriek. Er is ruimte voor meer watergebonden bedrijven.

Plannen passen goed

De plannen passen goed binnen de ideeën die leven voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort. Ook horen ze goed bij de ambitie van de gemeente Rheden om duurzaamheid te stimuleren. Bij de nieuwe steenfabriek zullen natuurlijke energiebronnen, zoals wind, water en zon het uitgangspunt vormen. Op dit moment vinden ook gesprekken plaats met andere initiatiefnemers om zich te vestigen op het Watergebonden Bedrijventerrein Rheden. Voor hen zou hetzelfde uitgangspunt moeten gelden: in principe energieneutraal.

Planning

Naar verwachting zullen na de zomer de verdere gesprekken plaatsvinden met de gemeente Rheden over de ontwikkeling van het Watergebonden Bedrijventerrein Rheden en de gewenste aanpassingen van het bestemmingsplan.

Actuele website

Alle informatie over het bedrijfsterrein is te vinden op deze website, die regelmatig van actueel nieuws wordt voorzien. Ook zullen er regelmatig filmpjes en andere wetenswaardigheden op deze website komen te staan.

Contact

De eigenaar van het bedrijventerrein heeft Witte Rentmeesters en Makelaars uit Hoog- Keppel bereid gevonden als tussenpersoon en woordvoerder op te treden. Belangstellenden en/of geïnteresseerden om zich te vestigen op het bedrijventerrein kunnen contact opnemen met rentmeester Pieter Witte van Witte Rentmeesters en Makelaars. Naast het enthousiasme voor deze nieuwe ontwikkelingen, heeft hij wel enige zorg over de veiligheid van de toegangswegen tot het fabrieksterrein. Witte deelde deze zorgen met de gemeente Rheden. De gemeente Rheden heeft adequaat gehandeld, is meteen in actie gekomen en heeft diverse verkeersborden geplaatst om fietsers te attenderen op de gevaarlijke kruising. Witte wil proberen samen met de gemeente op termijn een veilige ontsluitingsweg voor elkaar te krijgen zonder dat de recreatiefietsers hiervan hinder ondervinden.